Den 70 dekar store Middelalderparken ved Bjørvika i Oslo sentrum er et vernet grøntområde med ruiner og andre rester etter middelalderbebyggelsen i Oslo.

  Parken ble åpnet i år 2000 i anledning tusenårsfeiringen med den hensikt å gi tilgang til og skape en fin ramme rundt de tidligste kulturminnene i Oslo.

  Middelalderparken i Oslo – et av høydepunktene i «De 11 beste parkene i Oslo». Les alt om Oslo her.

  Foto: Helge Høifødt (CC BY-SA 4.0) retusjert

  Høydepunkter i Middelalderparken

  Ruinene i parken er murer fra Clemenskirken, Mariakirken og Kongsgården. Murene rager ikke høyt over bakkenivå, men gir et godt inntrykk av bygningssamlingens dimensjoner og organisasjon samt byggeteknikk.

  Clemenskirken var en steinkirke med to skip, bygget tidlig på 1100-tallet. Den var sognekirke for området, og viet Sankt Clemens, sjøfarernes helgen. Forbi kirken gikk hovedgaten Clemensalmenningen.

  Mariakirken var kongens personlige kirke, og følgelig opprinnelig en god del mindre enn Clemenskirken, med bare ett skip. Den var i utgangspunktet bygget i tre, men opp gjennom historien ble den bygget om flere ganger, og omkring 1300 var den blitt til en stor teglsteinskirke med to tårn. Kong Håkon 5 ble gravlagt i denne kirken, og graven hans ble i 1969 markert med en stein med inskripsjon. En brann i 1523 og det påfølgende forfallet førte til at kirken til slutt ble revet i 1542.

  Like ved Mariakirken lå kongsgården, et enkelt anlegg med voller og vollgrav. Det ble senere påbygd med stein og tegl, som man kan se rester etter i dag. På vestsiden av ruinene er det anlagt et vannspeil. Det markerer strandlinjen i middelalderen, og er med på å gi et inntrykk av hvordan den spede begynnelsen til byen Oslo fortonte seg for tusen år siden.

  Godt å vite om Middelalderparken 

  Prosjektet Middelalderparken er fremdeles i en fase hvor mye kan gjøres for å tilrettelegge og formidle på en bedre måte, så det gjelder å utstyre seg med eget informasjonsmateriell før besøket. Ellers er området en trivelig og rolig park i et sentrumsnært strøk.

  Foto: Helge Høifødt (CC BY-SA 3.0) retusjert

  Middelalderparken i Oslo

  Beliggenhet: 0150 Oslo, Norge

  Åpent: Alltid åpen

  Telefonnummer: +47 21 80 21 80

  Planlegg reisen din

  Tilbake til toppen