PDF

Personvernerklæring

Sist oppdatert: 30.10.2023
Hotels.com, som inngår i Expedia Group («vi» eller «oss»), setter pris på deg som kunde og forstår at personvern er viktig for deg. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker og deler personopplysninger når du bruker plattformen vår og de tilhørende tjenestene, hvilke rettigheter du har når det gjelder hva vi gjør med informasjonen vi samler inn eller lagrer om deg, og hvordan du kan kontakte oss.
Sammendrag av personvernerklæringen
Dette er et sammendrag av personvernerklæringen vår. Hvis du vil se hele personvernerklæringen, kan du klikke her eller bla nedover.
Hva dekker denne personvernerklæringen?
Formålet med denne personvernerklæringen er å beskrive
 • hvordan vi samler inn personopplysninger, samt hva vi samler inn og bruker
 • når og med hvem vi deler personopplysningene dine
 • alternativer i forbindelse med vår innsamling, bruk og deling av personopplysningene dine
 • hvordan du får tilgang til og oppdaterer opplysningene dine
Hvilke personopplysninger samler vi inn og bruker, og hvordan samles de inn?
Vi samler inn personopplysninger når
 • du gir oss personopplysningene
 • vi samler dem inn automatisk
 • vi får dem fra andre
Når du oppretter en konto på et av nettstedene våre, registrerer deg for å få tilbud eller informasjon eller bestiller noe via plattformen vår, gir du oss personopplysninger. Vi samler også inn slike personopplysninger via automatisert teknologi, for eksempel via informasjonskapsler i nettleseren din (med ditt samtykke når det er aktuelt), når du besøker nettstedene våre, eller når du laster ned og bruker appene våre. Vi får også personopplysninger fra Expedia Groups datterselskaper, forretningspartnere og andre tredjeparter. Disse opplysningene hjelper oss med å forbedre plattformen vår og tilhørende verktøy og tjenester, oppdatere og opprettholde nøyaktige opptegnelser, identifisere og etterforske mulige svindelforsøk og markedsføre tjenestene våre mer effektivt.
Personopplysningene dine kan deles for flere formål, blant annet for å hjelpe deg med å bestille reisen og/eller ferien din, bistå deg under reisen og/eller ferieoppholdet, kommunisere med deg (inkludert når vi sender informasjon om produkter eller tjenester eller gir deg mulighet til å kommunisere med reiseleverandører og/eller utleiere) og for å overholde lovgivningen. Den fullstendige personvernerklæringen nedenfor beskriver i detalj hvordan personopplysninger deles.
Du kan håndheve personvernrettighetene dine på flere måter. Du kan for eksempel velge bort markedsføring ved å klikke på linken «avslutt abonnement» i e-postmeldinger, på kontoen din eller ved å kontakte vår kundeservice. I personvernerklæringen vår finner du mer informasjon om alternativene og rettighetene du har i henhold til personvernlovgivningen.
Du finner mer informasjon om vår personvernpraksis i den fullstendige personvernerklæringen. Du kan også kontakte oss som beskrevet nedenfor i delen «Kontakt oss», for å spørre hvordan vi behandler personopplysningene dine eller sende andre forespørsler om personopplysningene dine.
*****************************

Personvernerklæring

Innsamling og bruk av personopplysninger

I dette avsnittet finner du informasjon om
 • hva slags personopplysninger vi samler inn og bruker
 • hvordan vi samler inn og bruker dem
 • formålene med vår innsamling og bruk av dem
 • vårt rettslige grunnlag for å samle inn og bruke dem

Rettslig grunnlag for behandling:

I tabellene nedenfor finner du vårt rettslige grunnlag for å samle inn og bruke dine personopplysninger.
Kort sagt samler vi kun inn personopplysningene dine basert på ett av følgende rettslige grunnlag:
 • Samtykke: Dette betyr at vi vil behandle personopplysningene dine når du har samtykket til det (vi vil f.eks. kun sende reklame hvis du samtykker til det).
 • Rettslig forpliktelse: Dette innebærer at vi vil behandle personopplysningene dine når vi er rettslig pålagt å samle inn personopplysninger fra deg, for eksempel når vi må bruke transaksjonshistorikken din for å overholde de økonomiske og skattemessige forpliktelsene loven pålegger oss.
 • Overholdelse av en kontrakt: Dette betyr at vi vil behandle personopplysningene dine når dette er påkrevd for å kunne overholde en kontrakt med deg (f.eks. for å håndtere bestillingen din, behandle betalinger eller opprette en konto når du ber om det).
  • Dersom vi ber deg om å oppgi personopplysninger for å etterkomme et lovfestet krav eller overholde en kontrakt vi har inngått med deg, informerer vi om det når det er aktuelt, og angir da om det er obligatorisk å oppgi disse personopplysningene (samt mulige konsekvenser dersom du ikke oppgir dem).
 • Berettiget interesse: Dette innebærer at vi behandler personopplysningene dine når vi har en berettiget interesse i behandlingen som ikke overstyres av dine rettigheter (som forklart nedenfor).
  • Visse land og regioner tillater at vi behandler personopplysninger basert på berettiget interesse. Dersom vi innhenter og bruker personopplysningene dine basert på vår berettigede interesse (eller den berettigede interessen til en tredjepart), handler denne interessen vanligvis om behovet for å drifte eller forbedre plattformen vår, kommunisere med deg når det er nødvendig for å kunne levere tjenester til deg, verifisere identiteten din når du kontakter oss, svare på dine hevendelser, gjennomføre markedsføringstiltak eller avsløre eller forebygge ulovlige aktiviteter. Selv om konseptet berettiget interesse bare finnes i visse land og regioner, balanserer vi vår bruk av dine personopplysninger mot dine rettigheter globalt.

Kategorier av personopplysninger vi samler inn og bruker

Vi samler inn personopplysninger til følgende formål:
 • Plattformbruk og bestillingsformål – inkludert for å
  • aktivere bestillingen din, verifisere identiteten din og i forbindelse med reiseforsikring
  • bestille den ønskede reisen eller tilrettelegge for bestilling av overnattingssted
  • formidle tjenester knyttet til bestillingen og/eller kontoen
  • opprette, vedlikeholde og oppdatere brukerkontoer på plattformen vår og bekrefte deg som bruker
  • oppdatere din søke- og reisehistorikk, dine foretrukne reiser og overnattingssteder samt tilsvarende informasjon om din bruk av Expedia Groups plattform og tjenester og slik det ellers er beskrevet i denne personvernerklæringen
  • aktivere og tilrettelegge for mottak og behandling av betalinger, kuponger og andre transaksjoner
  • administrere lojalitets- og bonusordninger
  • samle inn og tilrettelegge for bestillingsrelaterte gjesteanmeldelser
  • gjøre det lettere å bruke tjenestene våre raskere og enklere ved at du kan logge på med kontoen du har på nettjenestene og nettstedene til noen av Expedia Groups varemerker
 • Formål knyttet til kommunikasjon og kundeservice – inkludert følgende:
  • svare på spørsmål og forespørsler om informasjon og behandle informasjonsvalg
  • tilrettelegge for kommunikasjon mellom deg og reiseleverandører, for eksempel hoteller og utleiere av overnattingssteder
  • kontakte deg (via for eksempel tekstmelding, e-post, telefon, post, push-varsler eller meldinger på andre kommunikasjonsplattformer) for å formidle informasjon som bestillingsbekreftelser og -oppdateringer, varsling i forbindelse med akutte situasjoner eller for andre formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen
 • Markedsføringsformål – inkludert for å
  • Kontakte deg (for eksempel via tekstmelding, e-post, telefonsamtaler, e-post, push-varsler eller meldinger på andre kommunikasjonsplattformer) for markedsføringsformål.
  • Analysere informasjon om for eksempel nettleser- og/eller kjøpshistorikk og bruke resultatet til å optimalisere annonsering og markedsføring i henhold til dine interesser og preferanser.
  • Måle og analysere effekten av markedsføring og kampanjer.
  • Administrere kampanjer som konkurranser, lotterier og lignende gavepakker.
  • Levere målrettede annonser og annonser basert på din profil. Vår erklæring om informasjonskapsler forklarer nærmere hvordan vi bruker informasjonskapsler og tilsvarende sporingsteknologi.
 • Markedsundersøkelser, analyser og opplæringsformål for å forbedre tjenestene våre – inkludert for å
  • gjennomføre spørreundersøkelser, markedsundersøkelser og dataanalyser
  • vedlikeholde, forbedre, undersøke og måle effekten av våre nettsteder og apper samt aktiviteter, verktøy og tjenester
  • overvåke eller registrere anrop, chatter og annen kommunikasjon med våre kundeserviceteam og andre representanter samt plattformkommunikasjon mellom partnere og reisende i forbindelse med kvalitetskontroll, opplæring, løsing av tvister og slik det ellers er beskrevet i denne personvernerklæringen
  • opprette aggregerte eller på annen måte anonymiserte eller avidentifiserte data, som vi kan bruke og dele uten begrensninger når det er tillatt
 • Sikkerhets- og etterlevelsesformål – inkludert for å
  • styrke sikkerheten, verifisere identiteten til kundene våre, hindre og undersøke svindelforsøk og uautoriserte aktiviteter, forsvare oss mot erstatningskrav og andre forpliktelser samt håndtere andre faremomenter
  • overholde gjeldende lovgivning, verne om våre og brukernes rettigheter og interesser, forsvare oss og respondere på henvendelser fra politi og andre myndigheter samt forespørsler knyttet til juridiske prosesser
  • overholde gjeldende lovgivning vedrørende sikkerhet og terrorisme, bestikkelser, fortolling og immigrasjon og andre tilsvarende lover og krav knyttet til selskapsgjennomgang
Vi samler inn følgende kategorier av personopplysninger for følgende formål:
Kategori av personopplysninger
Formål for innsamling
Kilder til personopplysninger
Rettslig grunnlag
Offentlig utstedte identifikasjonsdata – inkludert pass, førerkort, offentlig Redress-nummer, bostedsland, organisasjonsnummer (for eiere av overnattingssteder)
 • Plattformbruk og bestillingsformål
 • Sikkerhets- og etterlevelsesformål
 • Direkte fra deg
 • Fra andre selskaper i Expedia Group
 • Rettslig forpliktelse
 • Overholde en kontrakt med deg
Identifikasjonsdata, inkludert navn, brukernavn, e-postadresse, telefonnummer samt hjemme-, jobb- og faktureringsadresse (inkludert gateadresse og postnummer)
 • Plattformbruk og bestillingsformål
 • Formål knyttet til kommunikasjon og kundeservice
 • Markedsføringsformål
 • Markedsundersøkelser, analyser og opplæringsformål for å forbedre tjenestene våre
 • Sikkerhets- og etterlevelsesformål
 • Direkte fra deg
 • Fra andre selskaper i Expedia Group
 • Automatisk fra enheten din
 • Fra tredjeparter som vår virksomhet, partnerselskaper og godkjente tjenesteleverandører
 • Rettslig forpliktelse
 • Overholde en kontrakt med deg (og eventuelle medreisende)
 • Berettiget interesse (for deg eller en medreisende)
 • Samtykke (inkludert samtykke fra en forelder/foresatt til å bruke data om barn)
Betalingsdata – inkludert opplysninger om betalingskortnummer, utløpsdato på betalingskort, fakturaadresse og bankkontonummer
 • Plattformbruk og bestillingsformål
 • Formål knyttet til kommunikasjon og kundeservice
 • Sikkerhets- og etterlevelsesformål
 • Direkte fra deg
 • Fra andre selskaper i Expedia Group
 • Fra tredjeparter som vår virksomhet, partnerselskaper og godkjente tjenesteleverandører
 • Rettslig forpliktelse
 • Overholde en kontrakt med deg (og eventuelle medreisende)
 • Samtykke
Reiserelaterte preferanser – inkludert favorittreisemål og overnattingstype samt særskilte behov knyttet til diett og tilgjengelighet
 • Plattformbruk og bestillingsformål
 • Formål knyttet til kommunikasjon og kundeservice
 • Markedsføringsformål
 • Markedsundersøkelser, analyser og opplæringsformål for å forbedre tjenestene våre
 • Direkte fra deg
 • Fra andre selskaper i Expedia Group
 • Automatisk fra enheten din
 • Fra tredjeparter som vår virksomhet, partnerselskaper og godkjente tjenesteleverandører
 • Berettiget interesse (for deg eller en medreisende)
 • Samtykke
Lojalitetsdata – inkludert medlemskap i bonusprogram, bonuspoengsaldo, opptjente og brukte poeng og bonusstatus
 • Plattformbruk og bestillingsformål
 • Formål knyttet til kommunikasjon og kundeservice
 • Markedsføringsformål
 • Markedsundersøkelser, analyser og opplæringsformål for å forbedre tjenestene våre
 • Direkte fra deg
 • Fra andre selskaper i Expedia Group
 • Automatisk fra enheten din
 • Fra tredjeparter som vår virksomhet, partnerselskaper og godkjente tjenesteleverandører
 • Berettiget interesse (for deg eller en medreisende)
 • Overholde en kontrakt med deg
 • Samtykke
Data om geografisk plassering – inkludert dedusert plassering basert på IP-adresse, valgt land for nettsted og eksakt posisjon i sanntid (med ditt samtykke)
 • Plattformbruk og bestillingsformål
 • Formål knyttet til kommunikasjon og kundeservice
 • Markedsføringsformål
 • Markedsundersøkelser, analyser og opplæringsformål for å forbedre tjenestene våre
 • Sikkerhets- og etterlevelsesformål
 • Direkte fra deg
 • Fra andre selskaper i Expedia Group
 • Automatisk fra enheten din
 • Fra tredjeparter som vår virksomhet, partnerselskaper og godkjente tjenesteleverandører
 • Rettslig forpliktelse
 • Overholde en kontrakt med deg (og eventuelle medreisende)
 • Berettiget interesse (for deg eller en medreisende)
 • Samtykke
Bilder, videoer og opptak – inkludert ansiktsbilder, bilder du laster opp, og videoer
 • Plattformbruk og bestillingsformål
 • Formål knyttet til kommunikasjon og kundeservice
 • Markedsføringsformål
 • Markedsundersøkelser, analyser og opplæringsformål for å forbedre tjenestene våre
 • Sikkerhets- og etterlevelsesformål
 • Direkte fra deg
 • Fra andre selskaper i Expedia Group
 • Automatisk fra enheten din
 • Fra tredjeparter som vår virksomhet, partnerselskaper og godkjente tjenesteleverandører
 • Overholde en kontrakt med deg
 • Samtykke
Kommunikasjon med oss – inkludert e-post, chat-utskrifter og opptak av samtaler med kundeservicerepresentanter
 • Plattformbruk og bestillingsformål
 • Formål knyttet til kommunikasjon og kundeservice
 • Markedsføringsformål
 • Markedsundersøkelser, analyser og opplæringsformål for å forbedre tjenestene våre
 • Sikkerhets- og etterlevelsesformål
 • Direkte fra deg
 • Fra andre selskaper i Expedia Group
 • Automatisk fra enheten din
 • Fra tredjeparter som vår virksomhet, partnerselskaper og godkjente tjenesteleverandører
 • Rettslig forpliktelse
 • Overholde en kontrakt med deg (og eventuelle medreisende)
 • Berettiget interesse (for deg eller en medreisende)
 • Samtykke (inkludert samtykke fra en forelder/foresatt til å bruke data om barn)
Data om samhandling med nettsteder – inkludert dine søk, transaksjoner og annen samhandling med deg på vår plattform samt i våre nettbaserte tjenester og apper
 • Plattformbruk og bestillingsformål
 • Formål knyttet til kommunikasjon og kundeservice
 • Markedsføringsformål
 • Markedsundersøkelser, analyser og opplæringsformål for å forbedre tjenestene våre
 • Sikkerhets- og etterlevelsesformål
 • Direkte fra deg
 • Fra andre selskaper i Expedia Group
 • Automatisk fra enheten din
 • Fra tredjeparter som vår virksomhet, partnerselskaper og godkjente tjenesteleverandører
 • Rettslig forpliktelse
 • Berettiget interesse
 • Samtykke
Enhetsdata – inkludert enhetstype, unike identifikasjonsnumre for enheten, operativsystem, mobiloperatør og hvordan enheten din har samhandlet med våre nettjenester, f.eks. sider du har åpnet, linker du har klikket på, reiser du har vist, og funksjoner du har brukt, sammen med tilknyttede datoer og klokkeslett
 • Plattformbruk og bestillingsformål
 • Formål knyttet til kommunikasjon og kundeservice
 • Markedsføringsformål
 • Markedsundersøkelser, analyser og opplæringsformål for å forbedre tjenestene våre
 • Sikkerhets- og etterlevelsesformål
 • Fra andre selskaper i Expedia Group
 • Automatisk fra enheten din