Juridisk informasjon

Hotels.com driver nettstedet https://no.hotels.com/, som fungerer som et møtepunkt mellom deg og de ulike reiseleverandørene som tilbyr reisetjenester.

 

Hotels.com, L.P. selskap i Texas med registrert adresse på 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, TX 75240, USA.

 

Telefonnummer: +1 469-335-1197

 

Når du bestiller en reisetjeneste ved å bruke nettstedet, inngår du en kontrakt med den aktuelle reiseleverandøren som gjør reisetjenestene tilgjengelige – dette kan for eksempel være Hotels.com og/eller et overnattingssted leverand. 

 

Telefonnummer: 24 15 97 42

E-post: supportNO@chat.hotels.com

 

Når du inngår en kontrakt med Hotels.com eller et overnattingssted leverandør, finner du firmaopplysningene til leverandøren [på siden der du fullfører bestillingen din].

 

Varemerke og opphavsretter

Hvis du har spørsmål angående bruken eller lisensieringen av varemerker eller opphavsrettslig beskyttet materiale, ta kontakt med oss:

Opphavsrettskrav: CopyrightComplaints@expediagroup.com  

Varemerkekrav og rapporter om brudd på åndsverk: TrademarkComplaints@expediagroup.com

Juridiske anliggender og spørsmål om sikkerhet

Hvis du har juridiske anliggender eller spørsmål om sikkerhet, ta kontakt med oss på eunotifications@expediagroup.com.

EU-kommisjonens plattform for nettbaserte tvisteløsninger finner du på http://ec.europa.eu/odr.