Oslo har fjorden som nærmeste nabo, og øyene i området er attraktive, populære steder å besøke. En kort tur med båter som inngår i Oslos kollektivtransporttilbud, tar deg med til landskap som føles veldig mye lengre fra bygatene enn det de er i luftlinje. 

  Enkelte av øyene er tettbygd med hytter, andre har tydelige spor etter industrisamfunnet, mens andre igjen er mer eller mindre uberørte. Felles for alle er en herlig følelse av nærhet til fjordlandskapet og sjøen. Oslofjordklimaet sørger for et rikt planteliv og gode forhold for bading om sommeren – samt herlige friluftsopplevelser året rundt.

  1

  Hovedøya

  Historie, kultur og badeidyll like utenfor Vippetangen

  Hovedøya er den innerste av øyene i Oslofjorden, kommunalt eid og fredet, med historiske ruiner og idyllisk natur. Den ligger kun åtte minutter med båt fra fastlandet, med god båtforbindelse fra Rådhusbrygge 4, og er dermed et raskt og enkelt mål for en liten utflukt. 

  Det lokale klimaet og jordsmonnet sørger for en usedvanlig rik og variert flora som er med på å skape et idyllisk og naturskjønt landskap. Sentralt på øya ligger ruinene av et kloster, grunnlagt i 1147 av britiske munker. Bare murer står igjen, men de har historisk sus og er artige å utforske og leke gjemsel i. For øvrig finnes det et kanonbatteri og andre militærhistoriske anlegg – samt en fin strand helt sør.

  Les mer

  Beliggenhet: Hovedøya, 0150 Oslo, Norge

  Kart
  2

  Lindøya

  Hytter og natur i indre Oslofjord

  • Lave priser

  Lindøya er en av de store øyene i indre Oslofjord og består av en halvdel med hyttefelt og en halvdel med naturreservat, der du finner rikt plante- og dyreliv. Det finnes to brygger med båtforbindelse til fastlandet, en på østsiden og en på vestsiden, og båtturen tar knappe 20 minutter. 

  Et nettverk av stier og veier legger godt til rette for utforsking av øya. I tillegg til den vesle skogen vil du finne et og annet badested (dessverre ikke særlig egnet for småbarn), et enkelt offentlig toalett, en liten butikk som er åpen i sommersesongen og masse hytter – flere enn på noen av de andre øyene i Oslofjorden.

  Les mer

  Beliggenhet: Lindøya, 0150 Oslo, Norge

  Kart
  3

  Ulvøya

  Badeperlen i Bunnefjorden

  Ulvøya er en tettbebygd øy med broforbindelse til fastlandet i bydel Nordstrand, som er spesielt kjent for det populære badestedet Sydstranda. Etter at broen ble bygget i 1928, har det meste av arealet gradvis blitt dekket av villabebyggelse, slik at det nå bor knappe tusen personer her, vel 6 kilometer sør for Oslo sentrum. 

  Den lokale velforeningen er aktiv og sørger blant annet for drift av det nevnte badeområdet Sydstranda, som er et av Oslos aller mest populære badesteder. Velforeningen krever betaling for adgang og bruker inntektene til å ivareta rikelig med god vedlikeholdte fasiliteter, der allmennheten kan nyte fjordlivet og utsikten mot Nesoddtangen. Midt på øya finnes det bussholdeplass og dagligvarebutikk.

  Les mer

  Beliggenhet: Ulvøya, 0139 Oslo, Norge

  Kart
  4

  Rambergøya

  Ubebodd idyll for de som liker fred og ro og sjøfugler

  • Lave priser

  Rambergøya er en ubebodd liten øy i indre Oslofjord, forbundet med Gressholmen og Heggholmen, og med kommunal badeplass og friluftsområde. Via Gressholmen finnes det god båtforbindelse fra Rådshusplassen i Oslo havn. 

  Øya inngår i et naturreservat og er en av de mest uberørte i området, med flere sjeldne planteforekomster og viktige hekke- og beiteområder for sjøfugl. Restriksjoner for motorisert ferdsel og annen ferdsel med båt er med på å gjøre dette til et velegnet sted for de som er ute etter fred og ro i uberørt natur.

  Les mer

  Beliggenhet: Rambergøya, 0150 Oslo, Norge

  Kart

  Foto: Tore Sætre (CC BY-SA 4.0) retusjert

  5

  Bleikøya

  Hytteøya like utenfor Oslo havn

  • Lave priser

  Bleikøya ligger rett ved Hovedøya helt innerst i Oslofjorden, og selv om den er preget av hyttebebyggelse, har den vakkert kulturlandskap og grønne kvaliteter som gjør den verdt et besøk. Det er god båtforbindelse med fastlandet året rundt. 

  Hytteeiernes velforening sørger for at det er ryddig og trivelig, og flere hundre års historie med bebyggelse og gårdsdrift har skapt et tiltalende landskap og vegetasjon. Blant annet finner du den eneste gården på Osloøyene, Bleikøyplassen. Nordøst på øya finnes det et naturreservat, og spesielt i hekkesesongen må man ta hensyn til fuglelivet.

  Les mer

  Beliggenhet: Bleikøya, 0150 Oslo, Norge

  Kart
  6

  Heggholmen

  Restaurert natur på tidligere industriøy

  • Lave priser

  Heggholmen er en liten øy som nå er et naturreservat, men som tidligere har vært brukt til industri og dessuten kan skilte med indre Oslofjords eldste fyr. Holmen er forbundet med Rambergøya og Gressholmen, hvor det er brygge med båtforbindelse til fastlandet. 

  I sin tid ble det produsert såpe her, og rester etter det lille industrisamfunnet finnes fremdeles. Du finner dessuten et par private hytter og et elegant restaurert lite trefyr. Ellers består holmen av noen knauser med variert vegetasjon og et virvar av stier samt noen små strender og knauser som er fine for å bade og nyte fjordlandskapet.

  Beliggenhet: Heggholmen, 0150 Oslo, Norge

  Kart
  7

  Nakholmen

  Attraktiv hytteøy utenfor Bygdøy

  • Lave priser

  Nakkholmen ligger mellom Lindøya og Bygdøy på fastlandet og er preget av bebyggelse med små, fargerike hytter tett i tett. Båtforbindelse til Rådhusbrygga og Bygdøy bringer deg til Nakkholmen på ca. ti minutter. 

  Til tross for den lille størrelsen finnes det oppunder 200 hytter her i et hyttesamfunn som oppsto som et billig feriealternativ for arbeiderklassen, men som nå preges av en skyhøy kvadratmeterpris. Tross den tette bebyggelsen er det fri adgang for alle på Nakkholmen og et par fine steder der man kan nyte naturen og nærheten til fjorden.

  Beliggenhet: Nakkholmen, 0150 Oslo, Norge

  Kart
  8

  Store Herbern

  En urørt liten øy like utenfor Bygdøy

  • Lave priser

  Store Herbern er en liten øy utenfor Bygdøy som er fullstendig ubebodd og vernet som naturreservat. Herbern er kommunalt eid og tilgjengelig for allmenn bruk som friområde. For å komme dit må du ha privat båt eller annen farkost, eller ta en kort svømmetur fra fastlandet eller naboøya Lille Herbern. 

  Som et tilnærmet utrørt naturområde byr Herbern på sjeldent variert vegetasjon og biologisk mangfold. Naturelskere vil ha stor glede av å utforske denne holmen, som også byr på bademuligheter med klipper og knauser og en og annen liten strand.

  Beliggenhet: Store Herbern, 0286 Oslo, Norge

  Kart

  Foto: Helge Høifødt (CC BY-SA 3.0) retusjert

  9

  Gressholmen

  En trivelig, skogkledd holme i indre Oslofjord

  • Lave priser

  Gressholmen er en statlig eid, fredet liten øy med et rikt plante- og dyreliv i indre Oslofjord. Gressholmen har tidligere vært brukt både til såpeproduksjon, skytebane, sjøflyhavn og forsvarsanlegg. Rester etter disse aktivitetene er fremdeles fremtredende i landskapet og regnes som interessante i et industrihistorisk perspektiv. 

  De fleste besøkende er nok mest interessert i Gressholmen som naturområde. Holmen er knyttet til naboholmene Rambergøya og Heggholmen med steinfyllinger, og samlet er området et viktig tilholdssted for sjøfugler. Det er også et rikt planteliv og ellers idyllisk fjordlandskap som er lett tilgjengelig med båtforbindelse til Rådhusbrygga på fastlandet.

  Beliggenhet: Gressholmen, 0150 Oslo, Norge

  Kart

  Foto: Helge Høifødt (CC BY-SA 3.0) retusjert

  10

  Langøyene

  Fra søppelfylling til badested

  Langøyene er en sammenhengende øy bestående av to tidligere øyer forbundet av et utfylt sund, med gressletter og langgrunne strender som brukes til bading. Langøyene ble i mange år brukt som avfallsdeponi, og utfyllingene består av avfall tildekket av grus- og jordmasser. Det legges ned mye arbeid for å holde Langøyene i stand, slik at de egner seg til friluftsliv. 

  God båtforbindelse med fastlandet, en stor, flat gresslette som er prefekt for ballspill og lek, mulighet til å slå opp telt på egen teltplass samt Oslos største sandstrand er med på å gjøre Langøyene til et attraktivt sted. Et godt overnattingsalternativ for grupper er Den norske turistforenings hus med 15 sengeplasser.

  Les mer

  Beliggenhet: Langøyene, 1450 Nesoddtangen, Norge

  Kart

  Planlegg reisen din

  Tilbake til toppen

  Maps