PDF

BRUKSVILKÅR

Sist revidert: 07.06.22

Våre vilkår

Hei og velkommen! Takk for at du tar deg tid til å lese disse bruksvilkårene («vilkårene»).
Disse vilkårene er viktige siden de, sammen med e-posten med bestillingsbekreftelsen («bestillingsbekreftelsen»), angir de juridiske vilkårene for reisetjenestene som du får tilgang til gjennom tjenesten vår. De dekker også all samhandling eller kommunikasjon mellom oss og deg via tjenesten vår.
Din bruk av tjenesten betinges av at du godtar disse vilkårene. Hvis du skal bestille en reisetjeneste, må du også godta disse vilkårene. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, kan du ikke bruke tjenesten eller bestille en reisetjeneste.
Vi kan når som helst endre disse vilkårene, og din bruk av tjenesten etter slike endringer i vilkårene er betinget av at du godtar de oppdaterte vilkårene. Vi anbefaler at du lagrer eller skriver ut et eksemplar av disse vilkårene.
I disse vilkårene gjelder følgende:
«Vi», «oss» eller «vår» viser til Hotels.com, L.P., et kommandittselskap i Texas med registrert adresse på 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, TX 75240 i USA, som leverer vår tjeneste.
«Vår gruppe av selskaper» viser til oss, våre datterselskaper og partnerselskaper.
«Våre partnere» viser til partnernettsteder, nettsteder under samme varemerke eller tilkoblede nettsteder som vår gruppe av selskaper bruker til å levere innhold eller tjenester.
«Vår tjeneste», «tjenesten vår» og«tjenesten» viser til vår formidling av nettsteder, apper og nettbaserte verktøy.
«Reisetjenester» viser til reisetjenestene den eller de aktuelle reiseleverandøren(e) gir deg tilgang til via vår tjeneste, for eksempel opphold på overnattingssteder.
«Reiseleverandør» viser til reiseleverandøren som gir deg tilgang til reisetjenestene via vår tjeneste.
«Du» viser til deg, den reisende, som bruker tjenesten vår eller foretar en bestilling via tjenesten.
Les nøye gjennom disse vilkårene.
Avsnitt 1 Regler og restriksjoner
I tillegg til disse vilkårene, vil også andre vilkår og betingelser fra reiseleverandører (for eksempel et overnattingssteds vilkår og betingelser) gjelde for bestillingen din («regler og restriksjoner»).
Før du kan bestille, må du godta reglene og restriksjonene til reiseleverandøren du velger (for eksempel betaling av forfalte beløp, refunderbarhet, avbestillingsgebyrer, tilgangsbegrensninger, bruk av billetter eller tjenester osv.). Du får se de aktuelle reglene og restriksjonene før du foretar en bestilling, og de er innlemmet i disse vilkårene gjennom referanse.
Hvis du bryter en reiseleverandørs regler og restriksjoner, kan bestillingen bli kansellert og du kan nektes tilgang til den aktuelle reisetjenesten. Du kan også miste penger du har betalt for en slik bestilling, og vi eller reiseleverandøren kan belaste kontoen din med eventuelle kostnader som påføres oss eller reiseleverandøren som følge av et slikt brudd.
Reiseleverandører kan være enkeltpersoner som agerer forbruker til forbruker leverandør, eller profesjonelle som agerer som bedrift til forbruker leverandør. På vår tjeneste merker vi annonser med «privat vert» eller «privat leverandør» når reiseleverandøren har gitt beskjed om at de fungerer som en enkeltperson (ikke som næringsdrivende). Hvis du inngår en avtale med en enkeltperson som forbruker til forbruker leverandør, må du være klar over at forbrukerlovgivningen ikke gjelder for kontrakten du inngår med reiseleverandøren. Reiseleverandøren er ene og alene ansvarlig for å avgjøre om de fungerer som forbruker eller virksomhet, samt for fremstillingene de gir deg angående sin status.
I enkelte land vil vi, når betalingen mottas i forbindelse med bestillingen, være reiseleverandøren som gir deg tilgang til reisetjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, reisetjenester levert i EU i henhold til artikkel 28 og 306-310 i EUs merverdiavgiftsdirektiv 2006/112/EF, og tilsvarende lokal lovgivning som måtte gjelde. I slike tilfeller er reglene og restriksjonene lik vilkårene til underleverandøren (for eksempel et overnattingssteds vilkår og betingelser).
Avsnitt 2 Bruk av tjenesten
Våre regler
Vi tilbyr tjenesten for å hjelpe deg med å finne informasjon om reisetjenester samt hjelpe deg med å bestille disse reisetjenestene. Tjenesten tilbys ikke for noen andre formål.
Vi ønsker å gi deg mange reisemuligheter gjennom tjenesten. Tjenesten presenterer ingen komplett liste over tilgjengelige reisealternativer på et bestemt reisemål eller som svar på en bestemt søkespørring. Reisetjenester som kan bestilles gjennom tjenesten vår og andre reisealternativer, kan også være tilgjengelige for bestilling via andre distribusjonskanaler.
Du godtar at:
 • du kun vil bruke tjenesten til personlige og ikke-kommersielle formål
 • du minst må være 18 år og ha myndighet til å inngå kontrakter
 • du vil bruke tjenesten på lovlig måte og i samsvar med disse vilkårene
 • alle opplysninger du oppgir er sanne, presise, oppdaterte og fullstendige
 • hvis du har en konto hos oss, vil du:
 • beskytte dine kontoopplysninger
 • stå ansvarlig for din og andres bruk av kontoen din
 • hvis du bestiller på vegne av andre, gjelder følgende:
 • du innhenter deres tillatelse før du handler på vegne av dem
 • du informerer dem om vilkårene som gjelder for bestillingen (inkludert reglene og restriksjonene) og forsikrer deg om at de godtar slike vilkår
 • du er ansvarlig for å betale eventuelle skyldige beløp, for å foreta endrings-/avbestillingsforespørsler og for andre forhold knyttet til bestillingen.
Du erklærer at du ikke skal:
 • utføre falske eller bedragerske bestillinger
 • få tilgang til, overvåke eller kopiere innhold på tjenesten vår ved hjelp av roboter, datasøkemotorer, skjermskrapere eller andre automatiserte eller manuelle metoder
 • bryte restriksjonene i noen overskrifter om utelukkelse av roboter på vår tjeneste, eller forbigå eller omgå andre tiltak som er etablert for å hindre eller begrense tilgangen til tjenesten
 • gjennomføre noen tiltak som innebærer eller kan innebære, en urimelig eller stor belastning på infrastrukturen
 • dyplenke til noen del av tjenesten vår
 • «ramme», «speile» eller på annen måte bygge inn noen del av tjenesten vår på et annet nettsted.
Tilgang
Vi kan når som helst nekte tilgang til tjenesten vår, uansett grunn. Vi kan også når som helst forbedre og endre tjenesten vår.
Slik organiserer vi søkeresultatene dine
Du får tilgang til mange reisealternativer gjennom tjenesten vår, og vi ønsker at du skal få mest mulig relevante søkeresultater. På siden med søkeresultater kan du velge hvordan du vil sortere resultatene, og ved bruk av filtre kan du prioritere resultater basert på foretrukne preferanser, for eksempel pris, gjestevurderingspoeng eller andre kriterier. Hvis du ikke bruker disse funksjonene, vil du se vår standard sorteringsrekkefølge som viser resultatene som angitt her.
I søkeresultatene kan vi også vise reisealternativer som er betalte kommersielle annonser fra våre reiseleverandører. Slike reisealternativer er tydelig merket som «Annonse» eller tilsvarende merking, for å skille dem fra andre reisealternativer.
Omdirigering og tredjeparters bestillingstjenester
Hvis du omdirigeres fra vår tjeneste til en tredjeparts bestillingstjeneste for å foreta en reisebestilling, må du huske på at alle bestillinger som gjøres gjennom en slik bestillingstjeneste, vil skje via tredjeparten og ikke oss. Vi er ikke ansvarlige for bestillinger som foretas gjennom tredjeparters bestillingstjenester, og vi har ikke noe erstatningsansvar overfor deg i forbindelse med en slik bestilling, bortsett fra hvis bestillingene utgjør en del av et sammensatt reisearrangement som definert og forklart i avsnitt 6 (Sammensatte reisearrangementer). Vilkårene og betingelsene til leverandøren av tredjepartstjenester angir hvilke rettigheter du har overfor dem, og forklarer deres ansvar overfor deg. Hvis bestillingen du foretar hos en tredjeparts tjenesteleverandør utgjør en del av et sammensatt reisearrangement, er vi beskyttet slik at du får refundert det du har betalt oss for tjenester som ikke gjennomføres som følge av vår insolvens.
Avsnitt 3 Bekrefte en bestilling
Din bestillingsbekreftelse inneholder de viktigste elementene i bestillingen, for eksempel beskrivelse av bestilt(e) reisetjeneste(r) og prisen.
Vi sender bestillingsbekreftelsen og relevante reisedokumenter til e-postadressen du oppgir når du bestiller. Hvis du ikke mottar bestillingsbekreftelsen din senest 24 timer etter gjennomført bestilling, ber vi deg ta kontakt.
Avsnitt 4 Betaling
Pris
Prisen på reisetjenesten(e) vil være den som vises i tjenesten vår, bortsett fra tilfeller med åpenbare feil.
Prisene på reisetjenester er dynamiske og kan endres når som helst. Prisendringer vil ikke berøre bestillinger som allerede er akseptert, bortsett fra tilfeller med åpenbare feil. Vi viser mange reisetjenester, og vi gjør det vi kan for å forsikre oss om at den viste prisen er korrekt. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle prisfeil i tjenesten vår.
Hvis det er en åpenbar feil og du har foretatt en bestilling, får du tilbud om å opprettholde bestillingen mot å betale riktig pris, alternativt kansellerer vi bestillingen uten å belaste noen gebyrer. Vi er ikke forpliktet til å gi deg tilgang til reisetjenester til feil (lavere) pris, selv om du har fått tilsendt en bestillingsbekreftelse, dersom feilen med rimelighet burde vært innlysende for deg.
Skatter
Prisene som vises gjennom tjenesten vår, kan omfatte skatter eller skatteinnkrevingsgebyrer. Slike skatter eller skatteinnkrevingsgebyrer kan inkludere beløp knyttet til merverdiavgift, skatt på varer og tjenester, omsetningsavgift, eiendomsskatt og andre tilsvarende skatter og avgifter.
I visse jurisdiksjoner kan du være ansvarlig for å betale lokale skatter, som pålegges av lokale skattemyndigheter (for eksempel kommunale skatter, turistskatt osv.). Vår gruppe av selskaper eller reiseleverandøren kan belaste deg for slike lokale skatter. Vår gruppe av selskaper vil varsle deg om eventuelle lokale skatter du må betale før du bestiller, der reiseleverandøren har varslet gruppen vår om slike skatter.
Beløpet for lokale skatter kan endres mellom bestillingsdatoen og oppholdsdatoen. Hvis skattene endres før oppholdsdatoen, kan du pålegges å betale den høyeste skattesatsen.
Betalingsbehandling
Når betalingen mottas i forbindelse med bestillingen og betales i den lokale valutaen for vår tjeneste (når det er aktuelt), vil selskapet som mottar denne betalingen (via tredjeparts betalingsbehandlere) og belaster betalingsmåten din, være selskapet som er angitt ved siden av relevant land/region for tjenesten vår i tabellen nedenfor.
Land/regionVårt selskap som mottar betalingen fra deg
Bahrain, Belgia, Bulgaria, Danmark, De forente arabiske emirater, Egypt, Filippinene, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Indonesia, Irland, Italia, Jordan, Kina, Kuwait, Libanon, Malaysia, Marokko, Nederland, Norge, Oman, Qatar, Portugal, Romania, Saudi-Arabia, Spania, Sverige, Sør-Afrika, Taiwan, Thailand, Tyrkia, Tyskland, Ungarn, Vietnam, ØsterrikeTravel Partner Exchange SL
AustraliaTravelscape, LLC., et selskap registrert i Australia
BrasilExpedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda.
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panama, Peru, VenezuelaTravelscape, LLC.
CanadaTPX Travel Canada ULC
HongkongTravel Partner Exchange Hong Kong Limited
IndiaHotels.com India Private Limited
JapanTravel Partner Exchange Japan KK
KoreaTravel Partner Exchange Korea Co., Ltd.
MexicoExpedia Mexico, S de RL de CV
New ZealandTravel Partner Exchange New Zealand Ltd.
SingaporeTravel Partner Exchange Singapore Pte. Ltd.
SveitsTravel Partner Exchange Switzerland Limited
StorbritanniaTravel Partner Exchange UK Limited
USATravelscape, LLC.
Når ett av våre selskaper (som angitt i tabellen over) mottar betalingen din (via tredjeparts betalingsbehandlere) og belaster din betalingsmetode, så er det loven der det selskapet som mottar betalingen er hjemmehørende som regulerer betalingstransaksjonen, uavhengig av lovvalg og jurisdiksjon som angitt avsnitt 15 (Generelt) i disse vilkårene.
Lagret betalingsinformasjon
Vår personvernerklæring informerer om hvordan vi bruker betalings- og kontoinformasjonen din når du velger at vi skal lagre et kreditt- eller debetkort eller annen betalingsmetode for senere bruk.
Betalingsbekreftelse
Du godkjenner at det relevante selskapet (som angitt i tabellen over) eller reiseleverandøren kan:
 1. bekrefte betalingsmåten din ved å innhente en forhåndsgodkjenning, belaste et nominelt gebyr eller bruke andre verifiseringsmetoder, og
 2. belaste din betalingsmetode etter verifisering.
Bankgebyrer
Noen banker og kortutstedere pålegger gebyrer for internasjonale eller grensekryssende transaksjoner. Hvis du for eksempel bestiller med et kort som er utstedt i et annet land enn reiseleverandørens land, eller du velger å handle i en annen valuta enn den lokale valutaen for tjenesten, kan kortutstederen pålegge deg et gebyr for internasjonal eller grensekryssende transaksjon.
Noen banker og kortutstedere pålegger også gebyrer for valutakonvertering. Hvis du for eksempel bestiller i en valuta som er forskjellig fra kredittkortets valuta, kan kortutstederen konvertere bestillingsbeløpet til valutaen på kredittkortet og pålegge deg et konverteringsgebyr.
Hvis du har spørsmål om disse gebyrene eller valutakursen som er brukt på bestillingen, ber vi deg ta kontakt med banken eller kortutstederen. Vår gruppe av selskaper er ikke tilknyttet eller ansvarlig for gebyrer knyttet til varierende valutakurser og gebyrer fra kortutstedere.
Alternative betalingsmetoder
Vi kan samarbeide med leverandører av alternative betalingsmetoder (for eksempel forbrukerfinansieringsselskaper), for å formidle alternative betalingsmetoder til våre reisende. Vår gruppe av selskaper verken støtter eller anbefaler noen alternative betalingsleverandører eller deres produkter eller tjenester. Vår gruppe av selskaper er ikke ansvarlig for innholdet, handlingene eller unnlatelsene til noen alternativ betalingsleverandør. Din bruk av slik leverandørs betalingsmetode skjer på egen risiko, og vil være underlagt slik leverandørs vilkår og retningslinjer.
Valutakonvertering
Eventuelle satser for valutakonvertering som vises på tjenesten vår, er basert på offentlige kilder og gjeldende valutakurser og kan være endret på reisetidspunktet. Slike priser oppgis kun for informasjonsformål, og vår gruppe av selskaper garanterer ikke for nøyaktigheten av slike konverteringskurser.
Svindel
Hvis en bestilling eller konto viser tegn til svindel, misbruk, forbindelse med en myndighetssanksjonert person eller enhet eller annen mistenkelig aktivitet, kan vi komme til å be deg om mer informasjon.
Hvis vi med rimelighet kommer frem til at en bestilling eller konto er forbundet med svindel eller mistenkelig aktivitet, kan vi:
 • kansellere eventuelle bestillinger knyttet til ditt navn eller din e-postadresse eller konto
 • lukke alle tilknyttede kontoer, og
 • ta rettslige skritt, inkludert for å holde deg ansvarlig for eventuelle tap.
Kontakt oss ved eventuell kansellering av en bestilling eller lukking av en konto.
Avsnitt 5 Avbestilling eller endring av bestillinger
Avbestillinger eller endringer foretatt av deg
Avbestillinger/kanselleringer eller endringer (med hensyn til reisedato, destinasjon, avreisested, overnattingssted eller transportmiddel) av bestillinger kan gjøres ved å kontakte oss.
Du har ikke automatisk rett til å avbestille eller endre en bestilling med mindre den aktuelle reiseleverandøren tillater det i sine regler og restriksjoner (som du får tilgang til før du gjennomfører en bestilling).
Reiseleverandører kan ta gebyrer for avbestilling (helt eller delvis) eller endring av en bestilling. Slike avgifter vil være angitt i reiseleverandørens regler og restriksjoner. Du godtar å betale eventuelle pådratte kostnader. Husk at for endringer vil prisen på dine nye reisearrangementer være basert på prisen som gjelder på tidspunktet du ber oss om å gjøre endringen. Denne prisen er kanskje ikke den samme som da du opprinnelig bestilte reisetjenestene. Prisene har en tendens til å øke jo nærmere avreisedatoen endringen gjøres.
Vi ber deg lese de aktuelle reglene og restriksjonene, slik at du vet hvilke vilkår som gjelder for din bestilling. For eksempel:
 • Hvis du bestiller et opphold på et overnattingssted og avbestiller eller endrer bestillingen etter utløpet av den tillatte avbestillingsperioden, kan du bli pålagt avbestillings- eller endringsgebyrene som er angitt i de relevante reglene og restriksjonene.
 • Noen overnattingssteder tillater ikke avbestilling eller endring av bestillinger.
 • Hvis du foretar en «Betal senere»-bestilling, og du avbestiller bestillingen eller ikke møter opp, kan overnattingsstedet pålegge et gebyr for manglende oppmøte eller avbestilling, som angitt i de relevante reglene og restriksjonene. Gebyret for manglende oppmøte eller avbestilling belastes i overnattingsstedets lokale valuta.
 • Hvis du ikke møter opp eller ikke bruker noen av eller alle de bestilte reisetjenestene, kan det hende at du bare får refundert betalinger i henhold til de aktuelle reglene og restriksjonene.
Hvis du ønsker å avbestille eller endre noen del av en bestilling, og slike avbestillinger eller endringer tillates av den aktuelle reiseleverandøren, kan vi i tillegg til eventuelle gebyrer pålagt av reiseleverandøren, også kreve et administrasjonsgebyr. Dersom et slikt administrasjonsgebyr påløper, vil du varsles om det før du godtar å gå videre med endringen/avbestillingen.
Annen avbestilling/kansellering eller endring
Vi (og den relevante reiseleverandøren) kan kansellere bestillingen hvis full betaling for bestillingen eller eventuelle avbestillings-/endringsgebyrer eller gebyrer knyttet til en bestilling, ikke er mottatt ved forfall.
Av ulike grunner (som at et overnattingssted er overbooket på grunn av tilkoblingsproblemer eller stengt på grunn av orkan osv.) kan en bestilling bli kansellert eller endret av reiseleverandøren eller oss. Hvis dette skjer, vil vi gjøre det som med rimelighet kan forventes for å varsle deg snarest mulig, og tilby alternative muligheter/hjelp eller refusjon når det er mulig.
Refusjon
Eventuelle refusjoner vil bli tilbakeført til deg via betalingsmetoden du brukte ved den opprinnelige bestillingen. Slike refusjoner vil gjennomføres av parten som mottok den opprinnelige betalingen. Våre avgifter refunderes ikke med mindre dette ellers ble oppgitt i løpet av bestillingsprosessen.
Avsnitt 6 Spesifikke vilkår for reisetjenester
Dette avsnittet inneholder detaljer om vilkårene som er relevante for de spesifikke reisetjenestene som reiseleverandøren leverer. Disse opplysningene er ikke uttømmende, og de erstatter ikke de relevante reglene og restriksjonene som du fikk før du gjennomførte en bestilling.
Hver reisetjeneste er underlagt reiseleverandørens relevante regler og restriksjoner. Les dette avsnittet, som også vil gjelde for din bestilling. Hvis det er manglende samsvar mellom dette avsnittet og de relevante reglene og restriksjonene, er det de relevante reglene og restriksjonene som gjelder.
Opphold
Tjenesten vår kan gi deg mulighet til å betale nå eller betale senere. Du får se rompriser (inkludert gjeldende avgifter og gebyrer) via tjenesten, under betalingsalternativene «Betal nå» og «Betal senere». Vær oppmerksom på at skatter og avgifter kan variere avhengig av hvilket betalingsalternativ du velger. Skattesatser og valutakurser kan endres i tidsrommet mellom bestillingen og oppholdet.
Betal nå
Hvis du velger betalingsalternativet «Betal nå», vil det relevante selskapet (som angitt i avsnitt 4 (Betaling)) vanligvis belaste bestillingsbeløpet via din betalingsmetode på bestillingstidspunktet.
Betal senere
Hvis du velger betalingsalternativet «Betal senere», vil reiseleverandøren belaste betalingsmetoden din i den lokale valutaen på tidspunktet for oppholdet.
Depositum
Noen reiseleverandører krever et betalingskort eller kontant depositum ved innsjekking for å dekke eventuelle ekstra utgifter som påløper under oppholdet. Slikt depositum er ikke relatert til noen betaling det relevante selskapet mottar (som angitt i avsnitt 4 (Betaling)) for bestillingen.
Manglende fremmøte første natt
Hvis du ikke møter opp den første natten av oppholdet, men planlegger å sjekke inn for de påfølgende nettene, bes du bekrefte dette med oss innen den opprinnelige innsjekkingsdatoen. Hvis du ikke bekrefter dette, kan hele bestillingen bli kansellert. Refusjoner ved manglende oppmøte gis kun i henhold til de relevante reglene og restriksjonene for overnattingsstedet.
Gruppebestillinger
Via vår tjeneste kan du maksimalt bestille åtte rom for samme overnattingssted/oppholdsdatoer. Hvis du bestiller flere enn åtte rom i separate bestillinger, kan vi kansellere bestillingene dine. Vi kan også kreve et avbestillingsgebyr, og hvis du har betalt et ikke-refunderbart depositum, kan slikt depositum gå tapt. Hvis du vil bestille flere enn åtte rom, ber vi deg bestille som «Grupper og møter» via tjenesten vår. Du kan bli bedt om å signere en skriftlig kontrakt og/eller betale et ikke-refunderbart depositum.
Vurderinger
Vurderinger som vises på tjenesten vår, indikerer hva du kan forvente fra overnattingssteder som har det vurderingsnivået, inkludert (der det er aktuelt) via lokale og nasjonale organisasjoner som foretar stjernerangeringer. Disse kan avvike fra standarder i ditt eget land. Vurderinger som vises på nettstedet, presenterer eller lover ingen spesielle funksjoner eller fasiliteter. Du finner mer informasjon under «Oversikt» eller «Fasiliteter» på siden med mer informasjon om overnattingsstedet. Disse retningslinjene kan endres, og vår gruppe av selskaper og våre partnere kan ikke garantere for nøyaktigheten av de vurderingene som vises fra tid til annen på tjenesten vår.
Måltider
Hvis måltider inngår i det bestilte oppholdet, vil antallet inkluderte måltider avhenge av hvor mange netter du har bestilt. Fullpensjon inkluderer vanligvis frokost, lunsj og middag. Halvpensjon inkluderer vanligvis frokost og enten lunsj eller middag. Det gis ingen refusjon for manglende inntak av ett eller flere måltider.
Sammensatte reisearrangementer
«Sammensatte reisearrangementer» betyr det samme som «sammensatt reisearrangement» i EU-direktiv 2015/2302 fra Europaparlamentet og Rådet av 25. november 2015 om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer, slik det er innarbeidet i nasjonal lovgivning («EU-direktiv 2015/2302»).
Under visse omstendigheter og avhengig av de reisetjenestene som til enhver tid tilbys, kan et sammensatt reisearrangement oppstå som resultat av reisetjenester du bestemmer deg for å bestille på eller via vårt nettsted. Når du får denne muligheten, blir du bedt om å lese den viktige informasjonen under.
Hvis du etter å ha valgt og betalt for en reisetjeneste, bestiller ekstra reisetjenester til reisen eller ferien via vårt nettsted, vil du IKKE kunne benytte deg av rettighetene som gjelder for pakkereiser i henhold til EU-direktiv 2015/2302. Vi tar derfor ikke ta ansvar for gjennomføringen av disse ekstra reisetjenestene. Hvis dette skulle medføre problemer, ber vi deg kontakte den aktuelle reiseleverandøren.
Hvis du imidlertid bestiller en ekstra reisetjeneste hos en tredjepart (for eksempel et bilutleiefirma) via en link på bekreftelsessiden eller bestillingsbekreftelsen senest 24 timer etter at du fikk bekreftelsen på bestillingen av overnattingsstedet fra oss, vil disse reisetjenestene bli en del av et sammensatt reisearrangement. I så fall har vi, slik EU-lovgivningen pålegger oss, etablert forsikring for å kunne refundere det du måtte ha betalt oss direkte for tjenester som ikke gjennomføres som følge av vår insolvens. Legg merke til at hvis noen av betalingene fra deg går rett til den aktuelle reiseleverandøren, har vi ingen forsikring som gir deg rett til refusjon ved eventuell insolvens hos den aktuelle reiseleverandøren.
Mer informasjon om forsikring mot insolvens:
Hotels.com, L.P. er beskyttet mot insolvens gjennom en forsikring hos Liberty Mutual Insurance Europe SE (5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Luxembourg), for alle beløp som betales direkte til Hotels.com, L.P. Reisende kan kontakte denne enheten (Tel + 31 103120666, email: ippclaims@nl.sedgwick.com), ved manglende levering av tjenester på grunn av insolvens hos Hotels.com, L.P.
Merk: Denne insolvensbeskyttelsen omfatter ikke avtaler med andre parter enn Hotels.com, L.P., som kan oppfylles til tross for insolvens hos Hotels.com, L.P.
EU-direktiv 2015/2302 slik det er innarbeidet i den nasjonale lovgivningen, finner du her.
Vrbo-ferieboliger
Når du bestiller en feriebolig som distribueres gjennom tjenesten vår fra Vrbo eller et av Vrbo-merkene (Stayz, Bookabach, FeWo Direkt og Abritel) under navnet «Vrbo-feriebolig», vil Vrbo-vilkårene vi presenterer for deg i forbindelse med bestillingen, gjelde for din betaling og bestilling av Vrbo-ferieboligen.
Avsnitt 7 Internasjonale reiser
Internasjonale reiser
Selv om de fleste reiser skjer uten hendelser, kan reiser til visse destinasjoner være mer risikable enn andre. Du må lytte til reiseadvarsler/-råd osv. fra relevante myndigheter før du bestiller internasjonale reiser. Du bør også følge med på slike reiseadvarsler/-råd under reisen og før hjemreisen for å omgå og redusere muligheten for problemer.
Informasjon om hvor risikable reiser til bestemte internasjonale destinasjoner er, finner du i følgende kilde: UDs reiseinformasjon - regjeringen.no.
Helse
Anbefalinger om inokulasjoner/vaksiner kan endres når som helst. Du bør høre med legen din om de gjeldende anbefalingene før du reiser. Du er ansvarlig for å sikre at du:
 • overholder alle helsekrav
 • tar de anbefalte inokulasjonene/vaksinene
 • tar alle anbefalte medisiner
 • følger alle medisinske råd i forbindelse med reisen din
Medisinske råd for reisende på nettet finner du hos Reisevaksiner - FHI. For andre medisinske råd knyttet til reisen din, ber vi deg kontakte fastlegen din.
Pass og visum
Ta kontakt med den relevante ambassaden eller konsulatet hvis du trenger informasjon om pass og visum. Kravene kan endres, så se etter oppdatert informasjon før bestilling og avreise, og sørg for å ha tilstrekkelig tid til alle relevante søknader.
Vår gruppe av selskaper er ikke ansvarlig hvis du nektes adgang på et fly, cruiseskip eller inn i et land på grunn av din atferd, inkludert manglende evne til å ta med de korrekte og tilstrekkelige reisedokumentene som kreves av reiseleverandør, myndighet eller land (inkludert land du reiser gjennom). Dette inkluderer alle mellomlandinger eller havneanløp under flyreise eller på cruise, selv om du ikke forlater flyet, flyplassen eller cruiseskipet.
Pass: Du må ha et gyldig pass fra utstedelseslandet for alle ferier som tilbys gjennom tjenesten vår.
Noen oversjøiske land har et immigrasjonskrav om at passet må være gyldig i en minimumsperiode etter ankomst til det landet, vanligvis 6 måneder. Hvis passet forfaller om mindre enn ett år, må du kontrollere kravene på destinasjonen før du legger endelige reiseplaner.
Hvis navnet i passet ikke samsvarer med navnet på billetten, kan du ikke reise, og forsikringen kan være ugyldig. Hvis noen av de du reiser sammen med, endrer navn etter å ha bestilt en reisetjeneste, men før avreise, (for eksempel som følge av giftermål osv.), må du varsle oss.
Du finner mer informasjon om pass på Pass og ID-kort – Politiet.no.
Visum: Hvis du trenger informasjon om visumkrav, bør du kontakte ambassaden eller konsulatet til landet du planlegger å besøke, samt ambassaden eller konsulatet til landet du ønsker å returnere til, hvis du ikke er statsborger i det landet.
Flere land introduserer nye krav til flyselskaper om å oppgi personopplysninger om alle reisende på flyene. Slike data vil enten samles inn på flyplassen ved innsjekkingen eller når du bestiller. Ta kontakt med flyselskapet du skal reise med dersom du har spørsmål om dette.
Vår gruppe av selskaper kan ikke gå god for eller garantere at reiser til internasjonale destinasjoner kan anbefales eller er uten risiko, og kan ikke holdes ansvarlig for skader eller tap som måtte oppstå som følge av reiser til disse reisemålene.
Avsnitt 8 Ansvar
Vårt ansvar
Vi eier og driver tjenesten, og reiseleverandørene leverer reisetjenestene til deg.
I den grad loven tillater det, kan vi og våre partnere ikke ta ansvar for:
 • noen av reisetjenestene som reiseleverandørene gir deg tilgang til
 • handlinger, feil, utelatelser, fremstillinger, garantier eller uaktsomhet fra noen slik reiseleverandør, eller
 • eventuelle personskader, dødsfall, skade på eiendom eller andre skader eller utgifter som følge av ovenstående.
Reiseleverandørene gir oss informasjon som beskriver reisetjenestene. Denne informasjonen inkluderer informasjon om reisetjenestene, bilder, priser, relevante regler og restriksjoner osv. Vi viser denne informasjonen gjennom tjenesten. Reiseleverandørene er ansvarlige for å sikre at slik informasjon er presis, komplett og oppdatert. Vår gruppe av selskaper og våre partnere kan ikke ta ansvar for eventuelle unøyaktigheter i slik informasjon, med mindre og bare hvis vi direkte har forårsaket slike unøyaktigheter (dette inkluderer også vurderinger av overnattingssteder som kun er ment som veiledning og ikke trenger å være noen offisiell vurdering). Vår gruppe av selskaper og våre partnere gir ingen garantier om tilgjengeligheten til spesifikke reisetjenester.
Bilder og illustrasjoner på tjenesten er kun veiledende for å vise nivået på og typen innkvartering.
I den grad loven tillater det, bortsett fra det som uttrykkelig er angitt i disse vilkårene:
 • leveres alle opplysninger, programvare eller reisetjenester som vises gjennom tjenesten vår, uten noen form for garanti eller vilkår. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, eventuelle underforståtte garantier og vilkår om tilfredsstillende kvalitet, salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, hjemmel eller ukrenkelighet, og
 • vår gruppe av selskaper og våre partnere fraskriver seg alle slike garantier og vilkår.
Visningen av reisetjenestene via tjenesten utgjør ikke noen godkjenning eller anbefaling av slike reisetjenester fra vår gruppe selskaper eller våre partnere. Vår gruppe av selskaper og våre partnere fraskriver seg, i den grad loven tillater det, alle garantier og vilkår om at vår tjeneste, serverne den driftes på eller e-post som sendes av oss eller våre partnere, er fri for virus eller andre skadelige komponenter.
I den grad loven tillater det og underlagt begrensningene i disse vilkårene, vil verken vår gruppe av selskaper eller våre partnere stå ansvarlige for noen direkte, indirekte, strafferettslige, spesifikke eller tilfeldige skader, følgeskader eller skader som oppstår som følge av:
 • reisetjenestene,
 • bruken av vår tjeneste,
 • noen forsinkelse eller manglende mulighet til å bruke tjenesten eller
 • din bruk av linker fra tjenesten,
enten dette er basert på uaktsomhet, kontrakt, forvoldt skade, objektivt erstatningsansvar, forbrukerlovgivning eller annet, og selv om vår gruppe av selskaper og våre partnere har blitt informert om muligheten for slike skader.
Hva angår ansvar for våre forpliktelser under disse vilkårene eller hvis vi blir stilt ansvarlige for noe tap eller skade under disse vilkårene, vil vi, i den grad loven tillater det, kun være erstatningsansvarlig overfor deg for direkte skader:
 • med rimelighet kunne forutses av både deg og oss,
 • som du faktisk har pådratt deg, og
 • som direkte kan tilskrives våre handlinger.
Hvis vi likevel pålegges erstatningsansvar, vil totalsummen i slikt ansvar under ingen omstendighet overskride det høyeste beløpet av (a) kostnadene du har betalt for de aktuelle reisetjenestene, eller (b) hundre dollar (USD 100,00) eller tilsvarende i lokal valuta.
Denne ansvarsbegrensningen gjenspeiler fordelingen av risiko mellom deg og oss. Begrensningene som er angitt i dette avsnittet, vil fortsatt gjelde selv om noen begrenset løsning som er nevnt i disse vilkårene, anses for ikke å ha oppfylt sitt grunnleggende formål. Ansvarsbegrensningene som er angitt i disse vilkårene, er til fordel for vår gruppe av selskaper og våre partnere.
Ethvert tilfelle av force majeure, inkludert forstyrrelser i kommunikasjonsmetoder eller en streik som omfatter flyselskaper, overnattingssteder eller flygeledere, vil føre til at forpliktelsene i disse vilkårene som rammes av slik force majeure-hendelse, suspenderes. I så fall vil ikke parten som er berørt av force majeure-hendelsen, være erstatningspliktig som følge av den manglende evnen til å overholde slike forpliktelser.
Forbrukere har visse lovfestede rettigheter. Utelukkelsene og begrensningene i disse vilkårene gjelder kun i den grad loven tillater det. Ingenting i denne avtalen skal anses som noen begrensning eller eksklusjon av vårt ansvar for svindel, personskade eller dødsfall (som skyldes vår uaktsomhet).
Skadesløsholdelse
Du godtar å forsvare og holde skadesløs vår gruppe selskaper og våre partnere samt deres ledere, ansatte og representanter, for noen krav, rettslig forfølgelse, fordringer, inndragninger, tap, skader, bøter, straffegebyrer eller andre kostnader eller utgifter av noe slag («Tap»), inkludert, men ikke begrenset, til rimelige saksomkostninger og regnskapsgebyrer pådratt av tredjeparter som følge av:
 • ditt brudd på disse vilkårene eller dokumentene det refereres til i dem
 • ditt lovbrudd eller brudd på rettighetene til noen tredjepart, eller
 • din bruk av vår tjeneste,
i den grad slike tap ikke direkte skyldes handlingene til det som måtte gjelde av vår gruppe av selskaper eller våre partnere.
Avsnitt 9 Anmeldelser, kommentarer og bilder
Ved å sende inn innhold til tjenesten vår via e-post, innlegg eller på annen måte, inkludert anmeldelser av overnattingssteder, bilder, videoer, spørsmål, kommentarer, forslag, ideer eller lignende i noen bidrag (samlet «bidrag»):
 • bekrefter du at alle bidrag fra deg er skapt av deg, og at du har og vil opprettholde alle rettigheter som kreves for at vi skal kunne bruke bidragene som angitt i disse vilkårene, og
 • gir du vår gruppe selskaper og våre partnere, når loven tillater det, en ikke-eksklusiv, royaltyfri, evigvarende, overførbar, ugjenkallelig og fullstendig viderelisensierbar gjennom flere nivåer, rett til å bruke, reprodusere, modifisere, tilpasse, oversette, distribuere, publisere, lage avledede verker av samt offentliggjøre og fremføre slike bidrag i hele verden og i alle medier som er kjent nå eller som kommer til å utvikles.
Du erkjenner og godtar også at vår gruppe selskaper og våre partnere kan velge å bruke navnet du sender inn sammen med slik innsending for å tilskrive bidragene dine (for eksempel oppgi fornavn og hjemsted i en anmeldelse du sender inn), etter eget forgodtbefinnende og i et ikke-identifiserbart format. Slike bidrag kan også bli delt med reiseleverandørene.
Du gir også vår gruppe av selskaper rett til å forfølge rettslig enhver person eller enhet som, gjennom sine bidrag, krenker dine eller vår gruppe selskapers rettigheter.
Bidrag behandles ikke konfidensielt, og du har ingen åndsverksrettigheter til dem.
Om mulig kan du uttrykkelig fraskrive deg alle «moralske rettigheter» (inkludert rett til attribusjon eller integritet) som måtte eksistere i bidragene dine. Du godtar at du ikke har noen innvendinger mot at vår gruppe av selskaper, våre partnere eller noen av våre andre lisenshavere publiserer, bruker, endrer, sletter eller utnytter dine bidrag.
Du er fullt ansvarlig for innholdet i bidragene dine. Du trenger ikke å legge ut eller overføre noe til eller fra tjenesten, og du godtar at eventuelle bidrag du sender, ikke inneholder noe innhold som:
 • er ulovlig, truende, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, pornografisk eller bryter noen publiserings- eller personvernrettigheter eller noen lov
 • er kommersielt (ved for eksempel å tilslutte seg finansiering av, reklame for eller markedsføring av noen varer eller tjenester.)
 • krenker, misbruker eller bryter noe(n) opphavsrett, varemerke, patent eller annen eiendomsrett til noen tredjepart, eller
 • er upassende basert på offentlig interesse, offentlig moral, offentlig orden, offentlig sikkerhet eller nasjonal harmoni.
Du alene vil stå ansvarlig for eventuelle erstatningskrav som følge av manglende overholdelse av reglene over eller andre skader som skyldes dine bidrag til tjenesten vår.
Vi kan håndheve våre rettigheter (til for eksempel å bruke, publisere, vise, slette osv.) til alle bidrag uten varsel til deg.
Hvis du sender inn flere enn én anmeldelse av det samme overnattingsstedet, vil kun den siste innsendingen være gjeldende.
Alle bidrag må også overholde følgende retningslinjer samt andre retningslinjer du måtte bli presentert for i forbindelse med innsendingen av innhold:
 • Relevans: Alle bidrag må være relevante for overnattingsstedet, restauranten, stedet eller den generelle reiseopplevelsen.
 • Originalt: Det du sender inn av anmeldelser, bilder og annet innhold, må være ditt eget. Ikke send innhold fra noen annen kilde (personlig eller kommersiell).
 • Ikke-kommersiell: Ikke send inn noen bidrag som har tredjeparters varemerker, logoer eller merking, bilder av kjendiser eller andre gjenkjennelige personer, reklamemateriell eller annet innhold som er laget for kommersielle formål.
 • Ingen skadelige filer: Ikke send noen bidrag som inneholder virus eller annen skadelig kode som med eller uten tilsiktelse kan føre til skade på våre systemer og/eller systemene til brukerne av tjenestene. Kommentarer som inneholder HTML-koder eller nettadresser vil ikke formateres riktig på vårt nettsted.
 • Bilder: Bilder må være i BMP-, PNG-, GIF- eller JPEG-format med en filstørrelse på maksimalt 5 MB.
Vi fremmer ikke krav om eierskap, tilslutning eller tilknytning til noen av dine innsendinger.
Avsnitt 10 Retningslinjer for åndsverk og merknader
Merknader om opphavsrett og varemerker
Alt innhold på vår tjeneste tilhører ©2022 Hotels.com, L.P., som er et Expedia Group-selskap. Med enerett. Hotels.com, og Hotels.com-logoen er varemerker for Hotels.com, L.P. Andre logoer og produkt- og firmanavn som er nevnt her, kan være varemerker for deres respektive eiere. Vi tar ikke ansvar for innhold på nettsteder som drives av andre enn oss.
Vi gir tilgang til verktøyet Google® Translate gjennom tjenesten for at du skal kunne oversette innhold, som for eksempel brukergenererte anmeldelser. Google® Translate-verktøyet bruker en automatisert prosess til å oversette tekst, og det kan resultere i unøyaktigheter. Din bruk av Google® Translate-verktøyet skjer på egen risiko. Vi gir ingen løfter, forsikringer eller garantier om nøyaktigheten eller fullstendigheten til oversettelsene som kommer fra Google® Translate.
Tjenesten vår kan inneholde linker til nettsteder som drives av andre parter enn oss. Slike linker formidles kun for referanseformål. Vi kontrollerer ikke slike nettsteder og er ikke ansvarlig for innholdet på dem eller din bruk av dem. Selv om vi har hyperlinker til slike nettsteder, betyr ikke det at vi går god for noe av innholdet på slike nettsteder eller er tilknyttet de som driver dem.
Hvis du kjenner til en krenkelse av vårt varemerke, ber vi deg informere oss om det ved å sende en e-post til TrademarkComplaints@expediagroup.com. Vi vil kun behandle krenking av merkevare som formidles i meldinger til denne e-postadressen.
Klager og retningslinjer ved brudd på åndsverk
Vi respekterer andres åndsverksrettigheter og forventer at våre leverandører, partnere og brukere (samlet kalt «brukere») gjør det samme. Vi har regler som forbyr brukere å legge ut materiale som krenker andres opphavsrett, varemerkerettigheter eller andre åndsverksrettigheter, og hvis omstendighetene tilsier det, vil vi deaktivere kontoen til brukere som gjentatte ganger krenker andres rettigheter. Kravene og instruksjonene for innsending av klager om brudd på opphavsrett og varemerke, finner du i «Klager og skjemaer for brudd på åndsverk» som ligger her.
Merknader om patenter
Ett eller flere patenter som eies av oss eller vår gruppe av selskaper, kan gjelde for tjenesten og for funksjonene og tjenestene som gjøres tilgjengelige via tjenesten. Deler av tjenesten driftes basert på lisens til ett eller flere patenter. Andre patenter er under behandling.
Avsnitt 11 Programvare som er tilgjengelig på tjenesten vår
Programvare
All programvare som gjøres tilgjengelig for nedlasting fra tjenesten eller en appbutikk («programvare»), er opphavsrettslig beskyttet av vår gruppe av selskaper eller våre respektive leverandører. Din bruk av programvaren er underlagt vilkårene i lisensavtalen for sluttbrukere (såfremt den eksisterer) som følger med programvaren («lisensavtalen»). Du må godta lisensavtalen før du kan installere, laste ned eller bruke noen programvare.
For programvare som ikke ledsages av en lisensavtale, gir vi deg en begrenset, personlig ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og ikke-viderelisensierbar lisens til å laste ned, installere og bruke programvaren for å kunne bruke tjenesten vår i samsvar med disse vilkårene, og ikke til noen andre formål. Programvaren leveres uten gebyrer eller omkostninger.
All programvare (for eksempel HTML-kode og Active X-kontroller) som finnes på tjenesten vår, eies av vår gruppe av selskaper, våre partnere eller våre respektive leverandører. All programvare er beskyttet av lover om opphavsrett og internasjonale konvensjoner. All reproduksjon eller videredistribusjon av programvare er ulovlig og kan resultere i bøter og strafferettslige konsekvenser. Alle som bryter dette, vil bli tiltalt.
Uten begrensning for noe av det som nevnes over, er det strengt forbudt å kopiere eller reprodusere programvaren til noen annen server eller noe annet sted for videre reproduksjon eller distribusjon til andre. Hvis programvaren har noen garanti, gjelder den kun som angitt i lisensvilkårene.
Vilkår for bruk av kart
Din bruk av kart på vår tjeneste er underlagt Googles og Microsofts vilkår for bruk samt Googles og Microsofts personvernerklæring. Google og Microsoft forbeholder seg retten til når som helst og etter eget forgodtbefinnende å endre sine vilkår for bruk og personvernerklæringer. Klikk under hvis du trenger mer informasjon:
Geodata fra OpenStreetMap som brukes i kartlegging, er © OpenStreetMap-bidragsytere og tilgjengelig underOpen Database License (ODbL).
Avsnitt 12 Personvern og personopplysninger
Vi ønsker å verne om, hemmeligholde og sikre personopplysninger som er betrodd oss.
Les gjerne den gjeldende personvernerklæringen som også styrer din bruk av tjenesten og er innlemmet gjennom referanse i disse vilkårene, for å forstå vår praksis.
Avsnitt 13 Bonusordning
Vi tilbyr våre reisende en gratis bonusordning. Hvis du vil vite mer om programmet og fordelene med det, kan du se våre vilkår og betingelser. Disse er innlemmet gjennom referanse i disse vilkårene.
Du blir automatisk medlem av bonusordningen når:
 • du oppretter en konto, eller
 • hvis du allerede har en konto og ikke er medlem, når du logger på kontoen eller bruker tjenesten.
Avsnitt 14 Kontakt oss og klager
Hjelp på reisen og håndtering av klager
Vi er her for å hjelpe deg med spørsmål eller klager du måtte ha i forbindelse med bestillingen din.
Hvis du får et problem med den bestilte reisetjenesten og fremmer en klage eller har rett til kompensasjon fra reiseleverandøren, hjelper vi deg og reiseleverandøren med å prøve å løse problemet.
For spørsmål eller klager mens du er på reise, ber vi deg kontakte oss her.
Tap, tyveri eller skade
Klager på tap av, tyveri av eller skade på, bagasje, klær eller personlige eiendeler som ikke var under din kontroll mens du var borte, bør rettes til den aktuelle reiseleverandøren (for eksempel overnattingsstedet eller flyselskapet).
Under reisen
Informer om eventuelle problemer som oppstår mens du er på reise (eller så snart som mulig etter hjemkomst) ved å kontakte:
 1. oss her, eller
 2. den aktuelle reiseleverandøren hvis problemet oppsto under ut- eller hjemreisen.
Dermed blir det mulig å iverksette tiltak for å løse problemet og begrense skaden du påføres. Hvis du ikke opplyser om problemer mens under reisen, får ikke vi eller reiseleverandøren mulighet til å undersøke og rette opp problemet mens du reiser. Dette kan påvirke rettighetene dine under disse vilkårene, inkludert redusere eventuell kompensasjon, potensielt til null.
Etter reisen
For klager som fremmes etter reisen, ber vi deg kontakte oss her.
Vi ber deg fremme eventuelle klager senest 30 dager etter reisen.
Papirkopi
Papirbaserte klager sendes enten til:
• reiseleverandøren som leverer reisetjenesten, ved å angi adressen som er oppgitt i deres regler og restriksjoner, eller
• til oss på følgende adresse:
Hotels.com, L.P.
5400 LBJ Freeway
Suite 500
Dallas
Texas 75240
USA
(med kopi til: supportNO@chat.hotels.com)
Telefonnummer til kundestøtte: 24 15 97 42 (lokal takst) eller +47 24 15 97 42 (fra utlandet)
EU-kommisjonens plattform for nettbaserte tvisteløsninger er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/odr.
Avsnitt 15 Generelt
Gjeldende lov og jurisdiksjon
Disse vilkårene er underlagt norsk lov. Du samtykker til at domstolene i Norge skal ha eksklusiv domsmyndighet og jurisdiksjon ved enhver tvist som omhandler bruken av vår tjeneste eller disse vilkårene. Bruk av vår tjeneste er urettmessig i jurisdiksjoner som ikke anerkjenner alle bestemmelsene i disse vilkårene, inkludert, men ikke begrenset til, denne paragrafen.
Forsikring
Med mindre annet er oppgitt, er ikke reiseforsikring inkludert i de viste prisene. Det anbefales å tegne en forsikring som dekker følgene av visse typer kansellering og visse risikoer (for eksempel utgifter til hjemtransport ved ulykke eller sykdom). Du er ansvarlig for å sjekke at forsikringen du har tegnet, dekker dine behov. Du kan blir presentert for visse reiseforsikringsprodukter. I så fall vil detaljer om forsikringsleverandøren, relevant viktig informasjon samt vilkår og betingelser bli vist på tjenesten vår.
Manglende håndheving
Vår manglende eller forsinkede håndhevelse av bestemmelser i disse vilkårene, tilsidesetter ikke vår rett til å håndheve dem eller andre bestemmelser på et senere tidspunkt.
Betingelser som ikke kan håndheves
Hvis noen domstol eller annen kompetent myndighet finner at en bestemmelse (eller del av en bestemmelse) i disse vilkårene er ugyldig, ulovlig eller umulig å håndheve, skal den bestemmelsen (eller delen av bestemmelsen) om nødvendig anses å ikke utgjøre en del av disse vilkårene med deg. I så fall skal ikke det påvirke gyldigheten og håndhevbarheten til de andre bestemmelsene.
Den fulle avtalen
Disse vilkårene utgjør den fulle avtalen mellom deg og oss med hensyn til tjenesten vår. De erstatter all tidligere eller samtidig kommunikasjon (elektronisk, muntlig eller skriftlig) mellom deg og oss om tjenesten.
Overføring
Vi kan, og du kan ikke, tildele, sette bort eller delegere rettigheter, plikter eller forpliktelser under disse vilkårene.
Tredjeparters rettigheter
Bortsett fra det som uttrykkelig er angitt i disse vilkårene, har vi ikke til hensikt at noen del av disse vilkårene skal kunne håndheves av noen som ikke er part i disse vilkårene. Ingen tredjeparts samtykke kan kreves for noen fraskrivelse, endring eller oppsigelse av noen del av disse vilkårene. Disse vilkårene fremkaller ingen rettigheter under noen gjeldende lover eller forskrifter i forbindelse med tredjeparters rett til å håndheve noen del av disse vilkårene.
Vedvarende forpliktelser
Enhver bestemmelse i disse vilkårene som, uttrykkelig eller av natur, pålegger forpliktelser som vedvarer etter at disse vilkårene er utløpt eller terminert, skal fortsette å gjelde etter slikt utløp eller slik terminering.
Avsnitt 16 Registreringer
Skatteregistrering i New York
Salgsskatter i New York og eiendomsskatter i New York City, der det er aktuelt, forfaller under oppholdet på overnattingsstedet. For Betal nå-bestillinger er registreringsnummeret til Hotels.com, L.P. for salgsskatt i New York, 752942061, og registreringsnummeret for skatt på hotellbelegg i New York City er 033984.
Klikk under hvis du trenger mer informasjon: