PDF

BRUKSVILKÅR

Sist revidert: 28.06.2024
Hei og velkommen! Takk for at du tar deg tid til å lese disse bruksvilkårene («vilkårene»).
Disse vilkårene er viktige siden de, sammen med e-posten med bestillingsbekreftelsen («bestillingsbekreftelsen»), angir de juridiske vilkårene for reisetjenestene som du får tilgang til gjennom tjenesten vår. De dekker også all samhandling eller kommunikasjon mellom oss og deg via tjenesten vår.
Din bruk av tjenesten betinges av at du godtar disse vilkårene. Hvis du skal bestille en reisetjeneste, må du også godta disse vilkårene. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, kan du ikke bruke tjenesten eller bestille en reisetjeneste.
Vi kan når som helst endre disse vilkårene, og din bruk av tjenesten etter slike endringer i vilkårene er betinget av at du godtar de oppdaterte vilkårene. Vi anbefaler at du lagrer eller skriver ut et eksemplar av disse vilkårene.
I disse vilkårene gjelder følgende:
«Vi», «oss» eller «vår» viser til Expedia, Inc., et selskap i Washington med forretningskontor på 1111 Expedia Group Way W, Seattle, WA 98119 i USA, som leverer tjenesten
«Expedia Travel» henviser til Travelscape, LLC, et selskap som er registrert og hjemmehørende i USA med forretningskontor på 5000 W. Kearney Street, Springfield, MO 65803 USA.
«Vår gruppe av selskaper» viser til oss, våre datterselskaper og partnerselskaper.
«Våre partnere» viser til partnernettsteder, nettsteder under samme varemerke eller tilkoblede nettsteder som vår gruppe av selskaper bruker til å levere innhold eller tjenester.
«Vår tjeneste», «tjenesten vår» og «tjenesten» viser til vår formidling av nettsteder, apper og nettbaserte verktøy.
«Reiseleverandør» viser til reiseleverandøren som gir deg tilgang til reisetjenestene via vår tjeneste.
«Reisetjenester» viser til reisetjenestene den eller de aktuelle reiseleverandøren(e) gir deg tilgang til via vår tjeneste, for eksempel overnattingssteder, flyreiser, leiebiler, opplevelser osv.
«Du» viser til deg, den reisende, som bruker tjenesten vår eller foretar en bestilling via tjenesten.
Les nøye gjennom disse vilkårene.
Avsnitt 1 Regler og restriksjoner
I tillegg til disse vilkårene vil også andre vilkår og betingelser fra reiseleverandører (for eksempel flyselskapets vilkår for transport, overnattingsstedets vilkår og betingelser eller leiebilselskapets leieavtale) gjelde for bestillingen («regler og restriksjoner»).
Før du kan bestille, må du godta reglene og restriksjonene til reiseleverandøren du velger (for eksempel betaling av forfalte beløp, refunderbarhet, avbestillingsgebyrer, tilgangsbegrensninger, bruk av billetter eller tjenester osv.). Du får se de aktuelle reglene og restriksjonene før du foretar en bestilling, og de er innlemmet i disse vilkårene gjennom referanse.
Hvis du bryter en reiseleverandørs regler og restriksjoner, kan bestillingen bli kansellert og du kan nektes tilgang til den aktuelle reisetjenesten. Du kan også miste pengene du har betalt for en slik bestilling, og vi eller reiseleverandøren kan debitere kontoen din for de kostnader vi eller de pålegges som følge av et slikt brudd.
Reiseleverandører kan være enkeltpersoner som agerer som forbruker-til-forbruker-leverandør, eller profesjonelle som agerer som bedrift-til-forbruker-leverandør. På vår tjeneste merker vi annonser med «privat vert» eller «privat leverandør» når reiseleverandøren har gitt beskjed om at de fungerer som en enkeltperson (ikke som næringsdrivende). Hvis du inngår en avtale med en enkeltperson som forbruker-til-forbruker-leverandør, må du være klar over at forbrukerlovgivningen ikke gjelder for kontrakten du inngår med reiseleverandøren. Reiseleverandøren er ene og alene ansvarlig for å avgjøre om de fungerer som forbruker eller virksomhet, samt for fremstillingene de gir deg angående sin status.
I enkelte land vil Expedia Travel, når betalingen mottas i forbindelse med bestillingen, være reiseleverandøren som gir deg tilgang til reisetjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, reisetjenester levert i EU i henhold til artiklene 28 og 306-310 i EUs merverdiavgiftsdirektiv 2006/112/EF og tilsvarende lokal lovgivning som måtte gjelde I slike tilfeller er reglene og restriksjonene lik vilkårene til underleverandøren (for eksempel flyselskapets vilkår for transport, overnattingsstedets vilkår og betingelser eller leiebilselskapets leieavtale).
Avsnitt 2 Bruk av tjenesten
Våre regler
Vi tilbyr tjenesten for å hjelpe deg med å finne informasjon om reisetjenester samt hjelpe deg med å bestille disse reisetjenestene. Tjenesten tilbys ikke for noen andre formål.
Vi ønsker å gi deg mange reisemuligheter gjennom tjenesten. Tjenesten presenterer ingen komplett liste over tilgjengelige reisealternativer på et bestemt reisemål eller som svar på en bestemt søkespørring. Reisetjenester som kan bestilles gjennom tjenesten vår og andre reisealternativer, kan også være tilgjengelige for bestilling via andre distribusjonskanaler.
Du godtar at:
 • du kun vil bruke tjenesten til personlige og ikke-kommersielle formål
 • du minst må være 18 år og ha myndighet til å inngå kontrakter
 • du vil bruke tjenesten på lovlig måte og i samsvar med disse vilkårene
 • alle opplysninger du oppgir er sanne, presise, oppdaterte og fullstendige
 • hvis du har en konto hos oss, vil du:
 • beskytte dine kontoopplysninger
 • stå ansvarlig for din og andres bruk av kontoen din
 • hvis du bestiller på vegne av andre, gjelder følgende:
 • du innhenter deres tillatelse før du handler på vegne av dem
 • du informerer dem om vilkårene som gjelder for bestillingen (inkludert reglene og restriksjonene) og forsikrer deg om at de godtar slike vilkår
 • du er ansvarlig for å betale eventuelle skyldige beløp, for å foreta endrings-/avbestillingsforespørsler og for andre forhold knyttet til bestillingen.
Du erklærer at du ikke skal:
 • utføre falske eller bedragerske bestillinger
 • få tilgang til, overvåke eller kopiere innhold på tjenesten vår ved hjelp av roboter, datasøkemotorer, skjermskrapere eller andre automatiserte eller manuelle metoder
 • bryte restriksjonene i noen overskrifter om utelukkelse av roboter på vår tjeneste, eller forbigå eller omgå andre tiltak som er etablert for å hindre eller begrense tilgangen til tjenesten
 • gjennomføre noen tiltak som innebærer eller kan innebære, en urimelig eller stor belastning på infrastrukturen
 • dyplenke til noen del av tjenesten vår
 • «ramme», «speile» eller på annen måte bygge inn noen del av tjenesten vår på et annet nettsted.
Tilgang
Vi kan, i god tro, avvise tilgang til tjenesten vår når som helst og uansett grunn. Vi kan også når som helst forbedre og endre tjenesten vår.
Konto
For å opprette en konto må du være minst 18 år gammel og følge instruksjonene for kontooppretting, som er tilgjengelige via tjenesten vår.
Kontoen du oppretter på tjenesten vår, gir også tilgang til andre nettsteder, apper, verktøy og tjenester som tilbys av medlemmer av vår gruppe selskaper (inkludert Expedia og vrbo) ved hjelp av samme påloggingsinformasjon, i tillegg til tjenesten vår (en «Expedia Group-konto»). Merk at når du bruker Expedia Group-kontoen din, vil de aktuelle bruksvilkårene som vises på nettstedene, appene, verktøyene og tjenestene som du bruker, styre din bruk av dem.
Hvis du vil vite mer om hvordan du sletter kontoen din, kan du logge på kontoen på tjenesten vår og følge den relevante prosessen for å slette den aktuelle kontoen. Du finner mer informasjon om personvernrettighetene dine (f.eks. sletting eller tilgang) i personvernerklæringen vår.
Slik sorterer vi søkeresultatene dine
Du får tilgang til mange reisealternativer gjennom tjenesten vår, og vi ønsker at du skal få mest mulig relevante søkeresultater. På siden med søkeresultater vil du se vår standard sorteringsrekkefølge. Du kan imidlertid velge hvordan du vil sortere resultatene, og du kan også bruke filtre til å prioritere resultater basert på foretrukne preferanser, for eksempel pris, gjestevurderingspoeng eller andre kriterier. Du finner mer informasjon om hvordan vi sorterer søkeresultater her.
I søkeresultatene kan vi også vise reisealternativer som er betalte kommersielle annonser fra våre reiseleverandører. Slike reisealternativer er tydelig merket som «Annonse» eller tilsvarende merking, for å skille dem fra andre reisealternativer.
Omdirigering og tredjeparters bestillingstjenester
Hvis du omdirigeres fra vår tjeneste til en tredjeparts bestillingstjeneste (for eksempel et bilutleieselskap) for å foreta en reisebestilling, må du huske at alle bestillinger som gjøres gjennom en slik bestillingstjeneste, går via tredjeparten og ikke oss. Vi er ikke ansvarlige for bestillinger som foretas gjennom tredjeparters bestillingstjenester, og vi har ikke noe erstatningsansvar overfor deg i forbindelse med en slik bestilling, bortsett fra hvis bestillingene utgjør en del av et sammensatt reisearrangement som definert og forklart i avsnitt 6F (Sammensatte reisearrangementer). Vilkårene og betingelsene til leverandøren av tredjepartstjenester angir hvilke rettigheter du har overfor dem, og forklarer deres ansvar overfor deg. Hvis bestillingen du foretar hos en tredjeparts tjenesteleverandør utgjør en del av et sammensatt reisearrangement, er vi beskyttet slik at du får refundert det du har betalt oss for tjenester som ikke gjennomføres som følge av vår insolvens.
Avsnitt 3 Bekrefte en bestilling
Din bestillingsbekreftelse inneholder de viktigste elementene i bestillingen, for eksempel beskrivelse av bestilt(e) reisetjeneste(r) og prisen.
Vi sender bestillingsbekreftelsen og relevante reisedokumenter til e-postadressen du oppgir når du bestiller. Hvis du ikke har fått bestillingsbekreftelsen senest 24 timer etter gjennomført bestilling, ber vi deg kontakte oss.
Avsnitt 4 Betaling
Pris
Prisen på reisetjenesten(e) vil være den som vises i tjenesten vår, bortsett fra tilfeller med åpenbare feil.
Prisene på reisetjenester er dynamiske og kan endres når som helst. Prisendringer vil ikke berøre bestillinger som allerede er akseptert, bortsett fra tilfeller med åpenbare feil. Vi viser mange reisetjenester, og vi gjør det vi kan for å forsikre oss om at den viste prisen er korrekt. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle prisfeil i tjenesten vår.
Hvis det er en åpenbar feil og du har foretatt en bestilling, får du tilbud om å opprettholde bestillingen mot å betale riktig pris, alternativt kansellerer vi bestillingen uten å belaste noen gebyrer. Vi er ikke forpliktet til å gi deg tilgang til reisetjenester til feil (lavere) pris, selv om du har fått tilsendt en bestillingsbekreftelse, dersom feilen med rimelighet burde vært innlysende for deg.
Skatter
Prisene som vises gjennom tjenesten vår, kan omfatte skatter eller skatteinnkrevingsgebyrer. Slike skatter eller skatteinnkrevingsgebyrer kan inkludere beløp knyttet til merverdiavgift, skatt på varer og tjenester, omsetningsavgift, eiendomsskatt og andre tilsvarende skatter og avgifter.
Skatter eller skatteinnkrevingsgebyrer beregnes eller anslås vanligvis på bakgrunn av prisene som vises gjennom tjenesten vår før eventuelle rabatter (inkludert de som finansieres av oss), kuponger og bonuspoeng som måtte gjelde for din bestilling, med mindre disse rabattene, kupongene og bonuspoengene vurderes som en prisreduksjon med det som formål å beregne eller anslå skatter i jurisdiksjonen som gjelder for bestillingen.
I visse jurisdiksjoner kan du være ansvarlig for å betale lokale skatter, som pålegges av lokale skattemyndigheter (for eksempel kommunale skatter, turistskatt osv.). Vår gruppe av selskaper eller reiseleverandøren kan belaste deg for slike lokale skatter. Vår gruppe av selskaper vil varsle deg om eventuelle lokale skatter du må betale før du bestiller, der reiseleverandøren har varslet gruppen vår om slike skatter.
Beløpet for lokale skatter kan endres mellom bestillingsdatoen og oppholdsdatoen. Hvis skattene endres før oppholdsdatoen, kan du pålegges å betale den høyeste skattesatsen.
Betalingsbehandling
Når betalingen mottas i forbindelse med bestillingen og betales i den lokale valutaen for vår tjeneste (når det er aktuelt), vil selskapet som mottar denne betalingen (via tredjeparts betalingsbehandlere) og belaster betalingsmåten din, være selskapet som er angitt ved siden av relevant land/region for tjenesten vår i tabellen nedenfor.
Land/region
Vårt selskap som mottar betalingen fra deg
Bahrain, Belgia, Bulgaria, Danmark, De forente arabiske emirater, Egypt, Filippinene, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Indonesia, Irland, Italia, Jordan, Kina, Kuwait, Libanon, Malaysia, Marokko, Nederland, Norge, Oman, Qatar, Portugal, Romania, Saudi-Arabia, Spania, Sverige, Sør-Afrika, Taiwan, Thailand, Tyrkia, Tyskland, Ungarn, Vietnam, Østerrike
Travel Partner Exchange SL
Australia
Travelscape, LLC. Et selskap registrert i Australia
Brasil
Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda.
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panama, Peru, Venezuela
Travelscape, LLC.
Canada
TPX Travel Canada ULC
Hongkong
Travel Partner Exchange Hong Kong Limited
India
Hotels.com India Private Limited
Japan
Travel Partner Exchange Japan KK
Mexico
Expedia Mexico, S de RL de CV.
New Zealand
Travel Partner Exchange New Zealand Ltd.
Singapore
Travel Partner Exchange Singapore Pte. Ltd.
Sør-Korea